Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Czyste Powietrze

W ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze można uzyskać wsparcie finansowe na wymianę starych pieców oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Na jakie czynności można uzyskać wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kto może skorzystać?

Wniosek o dofinasowanie może być złożony tylko i wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu z odrębną księgą wieczystą (jeśli w budynku znajdują się maksymalnie dwa lokale), którego dochód nie przekracza 100 000,00 zł rocznie dla poziomu podstawowego (dochód wskazywany jest na podstawie ostatniego rozliczenia podatkowego, brana jest pod uwagę kwota określona w polu: „podstawa obliczenia podatku”) – należy wziąć pod uwagę dochód wyłącznie Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia, w PIT uwzględniony jest podział dochodu na połowę).

Procedura wnioskowania

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Sposoby wnioskowania:

 • e-wniosek za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl
  (zakładka „Nieruchomości i środowisko” > „Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze”). Po zalogowaniu do serwisu, wypełniony wniosek należy podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).
 • Wniosek w urzędzie – aby wypełnić wniosek w urzędzie należy wcześniej skontaktować się
  z odpowiednim pracownikiem (odnośnik do danych kontaktowych znajdujących się w zakładce punkt konsultacyjny).

Aby skorzystać z dotacji z prefinansowaniem należy wypełnić wniosek za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie . Wypełniony wniosek można podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), lub wydrukować i przekazać do urzędu gminy.

Aby skorzystać z kredytu z dotacją należy złożyć wniosek za pośrednictwem wybranego banku. Lista banków, które obsługują Program Czyste Powietrze

UWAGA!

Wniosek o dofinansowanie nie może być złożony:

 • Jeśli na budynek/lokal mieszkalny, którego wniosek by dotyczył uzyskano już wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze,
 • Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu Programu i powierzchnia przeznaczona na jej prowadzenie przekracza 30 % powierzchni całkowitej budynku,
 • Jeśli budynek, którego wniosek dotyczy nie został oddany do użytkowania.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szaflary lub na następujących stronach:

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że w tut. Urzędzie funkcjonuje Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Informacje na temat funkcjonowania Programu Czyste Powietrze, zasad i warunków uzyskania dotacji  oraz sposobów rozliczania przedsięwzięć są przekazywane mieszkańcom:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00,
 • piątki w godzinach od 9:00 do 14:00,

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szaflary, telefonicznie, bądź mailowo. Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność odbywa się po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Kontakt:

Nr tel.: 18 26 123 21, 18 26 123 41
e-mail: czystepowietrze@szaflary.pl
Pracownicy odpowiedzialni: Anna Szewczyk, Natalia Pańszczyk

 

Realizacja Programu w Gminie Szaflary

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 241
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 68
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 826 500,69 zł

Stan na dzień: 30.09.2022 r. (stan aktualizowany jest po każdym kwartale).

 

Informacje o spotkaniach

Powiązane artykuły:

 

Aktualności

Powiązane artykuły: