Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Ekodoradca Gminy Szaflary

Ekodoradcą na obszarze Gminy Szaflary, który udziela nieodpłatnych porad w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE , jest Natalia Pańszczyk.

Siedzibą Ekodoradcy jest:

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary