Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA

ul. Szkolna 6
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-26
e-mail: suskia@poczta.onet.pl
spszaf.szaflary.pl
dyrektor: mgr Urszula Krupa
z-ca dyrektora: mgr Dominika Schlegel-Żółtek

ul. Jana Pawła II 44
34-424 Bór
tel. 18 27-544-43
e-mail: szkolabor@poczta.onet.pl
http://spbor.szkolnastrona.pl/

p.o. dyrektor: mgr Monika Mroszczak-Gąsior

Bańska Niżna
ul. Papieska 141
34-424 Szaflary
tel. 18 27-548-21
e-mail: szkolabn@pro.onet.pl
spbn.szaflary.pl
dyrektor: mgr Jolanta Stolarczyk

Bańska Wyżna
ul. Szlak Papieski 64,
34-424 Szaflary
tel. 18 27-548-98
e-mail: zspigbanskawyzna@wp.pl
dyrektor: mgr Renata Jagoda
strona: www.szkolabw.szkolnastrona.pl

Skrzypne
ul. św. Jadwigi Królowej 128
34-424 Szaflary
tel. 18 27-558-76
e-mail: szkolaskrzypne@wp.pl
www.skrzypne.szkolnastrona.pl
dyrektor: mgr Brygida Strzęp

Maruszyna
ul. Jana Pawła II nr 29,
34-424 Szaflary
tel. 18 27-562-27
e-mail: magor20@poczta.onet.pl
www.maruszyna.pl
dyrektor: mgr Konrad Kuźmiński

Maruszyna
ul. Jana Pawła II 83,
34 – 424 Szaflary
tel. 18 27-548-28
e-mail. szkolamd@op.pl
www.szkola.szaflary.pl/md
p.o dyrektor: mgr Maria Niedośpiał

Zaskale
ul. Kardynała Wojtyły 51
34-424 Szaflary
tel. 18 27-555-05
e-mail: zspig_zaskale@pro.onet.pl
www.zspigzaskale.szkolnastrona.pl
dyrektor: mgr Renata Mozgowiec

ul. Augustyna Suskiego 96
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-77
e-mail: przedszkole.szaflary@interia.pl
www.przedszkolewszaflarach.pl
dyrektor: mgr Katarzyna Pająk-Budz

ul. Kard. K. Wojtyły 19
34-424 Zaskale
tel. 18 275 53 87
kom. 604 151 447
e-mail: przedszkolezwidokiem.zaskale@gmail.com
dyrektor: mgr Elżbieta Poniedziałek