Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Inwestycje

Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

18 marca, 2021

W dniu 18 marca 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” realizowanego w ramach projektu, który  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.2 marca, 2021

W Urzędzie Gminy Szaflary, 26 lutego odbyła się konferencja z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów, poświęcona budowie nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szaflarach wraz z nową siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.Milion dla przedszkoli

11 stycznia, 2021

Już niedługo szkoły w Bańskiej Niżnej oraz Skrzypnem wzbogacą się o nowe pomieszczenia, w których będą działały gminne przedszkola. Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński odebrał z rąk wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka czek o wartości 1 000 000 złotych na ten cel. ki.


Samochód strażacki zdjęcie nr 1

21 grudnia, 2020

Dzień 14 grudnia zapisze się trwałe w historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach. W tym dniu po długich staraniach, odebrali oni fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P410 od firmy Wiss Wawrzaszek.