Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Inwestycje


5 maja, 2023

Gmina Szaflary podpisała umowę w ramach projektu grantowego pn. ,,Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO  i JST – infrastruktura społeczna”, w ramach 14 Osi…


Otwarcie hali sportowej w Szaflarach - zdjęcie 29

8 marca, 2023

Oficjalne otwarto nową pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową w Szaflarach w poniedziałek 6 marca. Wydarzenie wzbogaciła inauguracja działalności w nowej siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, której nadano imię noblistki Wisławy Szymborskiej, damy Orderu Orła Białego.20 grudnia, 2022

Od grudnia mieszkańcy Maruszyny mogą korzystać z nowego chodnika w ciągu ul. Stanisława Kostki. Oddany do użytkowania chodnik o długości ponad 800m został wykonany od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do skrzyżowania z ul. Gancarze.


15 grudnia, 2022

Dofinansowanie dla remizy OSP w Skrzypnem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn: ,,Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022″.
15 września, 2022

Gmina Szaflary w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych realizuje zadania pn: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Budowa hali w Szaflarach - zdjęcie 15

15 marca, 2022

Pracowicie minął sezon zimowy na budowie nowej hali wielofunkcyjnej w Szaflarach. W I kwartale 2022 r. zakończono roboty budowlane związane ze stanem surowym budynku, tj. ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi, schodami, stropami. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu. W trakcie są także prace przyłączeniowe (wodociągi) i instalacyjne (elektryka).


11 marca, 2022

W dniu 03.03.2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy dla realizacji drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w Zaskalu, obejmującej ulicę Bogdana Werona oraz część ulicy Kardynała Karola Wojtyły od skrzyżowania z ulicą Bogdana Werona do skrzyżowania z ulicą Kościelną.28 lutego, 2022

W dniu 21.02.2022 r. Gmina Szaflary podpisała umowę na wykonanie długo wyczekiwanej przez mieszkańców sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary w ciągu ulic: Zakopiańskiej, Bocznej, Nadwodniej i Władysława Orkana. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych,  Czesław Wróbel, 34-654 Męcina 597.