Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Inwestycje

28 lutego, 2022

W dniu 21.02.2022 r. Gmina Szaflary podpisała umowę na wykonanie długo wyczekiwanej przez mieszkańców sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary w ciągu ulic: Zakopiańskiej, Bocznej, Nadwodniej i Władysława Orkana. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych,  Czesław Wróbel, 34-654 Męcina 597.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

18 marca, 2021

W dniu 18 marca 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” realizowanego w ramach projektu, który  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.