Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Program pożyczkowy „JAWOR 2

8 listopada, 2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od dnia 03.10.2022 r. uruchomił nabór wniosków  do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.

Dla pożyczek Fundusz stosuje oprocentowanie stałe w wysokości 5,0%.

Program “JAWOR 2” dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem  jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego., spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

  1. posiada tytuł prawny do nieruchomości,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
  4. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł.

Nabór wniosków, ich ocena i przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie w systemie ciągłym. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/

Do pobrania:

Ulotka informacyjna do pobrania