Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

FORMULARZE I DRUKI DO POBRANIA

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o usunięcie drzewa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie o zamieszkiwaniu – Załącznik Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia ABC

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – detal ABC

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r