Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Zamówienia Publiczne
Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Kompleksowa organizacja cyklu 6 warsztatów tematycznych związanych z dziedzictwem cysterskim” w ramach  projektu pn. „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski i słowacki oraz z języka słowackiego na język polski” w ramach  projektu pn. „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Kompleksowa organizacja seminarium naukowego poświęconego wpływowi cystersów na historię Szaflar i Spiskiej Teplicy” w ramach  projektu pn. „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Wykonanie publikacji promujących projekt pn. Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Wykonanie i dostarczenie materiałów  promujących projekt pn. Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Kompleksowa organizacja internetowego konkursu wiedzy o cystersach PL-SK dla dzieci i młodzieży” w ramach  projektu pn. „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: Kompleksowa organizacja kampanii promującej projekt pn.: „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 lipca, 2023

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: ”Kompleksowa organizacja plenerowego festynu cysterskiego połączonego z otwarciem pracowni tradycji i dziedzictwa oraz Parku Historyczno-Przyrodniczego”  w ramach  projektu pn. „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

20 lipca, 2023

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie pn.: ”Kompleksowa organizacja plenerowego festynu cysterskiego połączonego z otwarciem pracowni tradycji i dziedzictwa oraz Parku Historyczno-Przyrodniczego” w ramach projektu pn. „Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

19 lipca, 2023

Pytania i odpowiedzi dot. zaproszenia do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wykonanie publikacji promujących projekt pn. Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

18 lipca, 2023

Odpowiedz na zadane pytanie w postępowaniu na zadanie pn.: „Wykonanie i dostarczenie materiałów  promujących projekt pn. Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy” nr PLSK.01.01.00-12-0163/17 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.