Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

ul. Orkana 37c
34 – 424 Szaflary
tel. 18-27-547-76
spgoz.szaflary.pl/