Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Ogłoszenia i komunikaty


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 marca, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o wydaniu decyzji znak RPPI.6733.17.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie rurociągu zrzutowego na terenie gminy Szaflary w miejscowości Szaflary wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmująca ułożenie kabla elektroenergetycznego średniego napięcia i kanalizacji teletechnicznej, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 6255, 2779, miejscowość Bańska Niżna, Gmina Szaflary oraz działki ewid. 8517/4, 1668/2, 1668/1, 8465/1, 1667/1, 1667/2, 1665, miejscowość Szaflary, Gmina Szaflary.21 marca, 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w wymiarze: 2 osoby– 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.


21 marca, 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia): w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.


21 marca, 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Księgowości w wymiarze: 3 osoby – 3 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.