Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Transmisje i nagrania z sesji

Transmisje i nagrania z sesji

Sejm Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130) nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Nagrania i transmisje Rady Gminy Szaflary są publikowane na stronie:

Powyższe linki do transmisji i nagrań archiwalnych można odnaleźć na stronie internetowej www.szaflary.pl w zakładce „Rada Gminy” oraz na stronie BIP UG Szaflary w zakładce „Rada”.


Tagi: