Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Wiadomości


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

27 marca, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o wydaniu decyzji znak RPPI.6733.17.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie rurociągu zrzutowego na terenie gminy Szaflary w miejscowości Szaflary wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmująca ułożenie kabla elektroenergetycznego średniego napięcia i kanalizacji teletechnicznej, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 6255, 2779, miejscowość Bańska Niżna, Gmina Szaflary oraz działki ewid. 8517/4, 1668/2, 1668/1, 8465/1, 1667/1, 1667/2, 1665, miejscowość Szaflary, Gmina Szaflary.24 marca, 2023

W dniu 21 marca br. w ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w nowo powstałej auli Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach
21 marca, 2023

W siedzibie Nadleśnictwa Nowy Targ, 17 marca odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano temat przejazdu kolejowego na granicy Szaflar i Nowego Targu.


21 marca, 2023

6 marca 2023 r. przy ulicy Szkolnej 6A w Szaflarach, odbyło się uroczyste otwarcie i nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Szaflarach imienia Wisławy Szymborskiej. Po uroczystym odczytaniu Aktu nadania imienia, wybitny artysta plastyk, rzeźbiarz Marek Szala, twórca licznych dzieł sakralnych w Polsce i na świecie związanych m.in. ze świętym Janem Pawłem II…


21 marca, 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w wymiarze: 2 osoby– 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.


21 marca, 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia): w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.