Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Wiadomości

Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

10 kwietnia, 2024

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.
Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

9 kwietnia, 2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RPPI.6733.7.2024 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Maruszynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym oraz salami lekcyjnymi, lokalizacja inwestycji: część działek ewid. nr 3805/2, 3930/6, miejscowość Maruszyna, Gmina Szaflary.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

9 kwietnia, 2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RPPI.6733.8.2024 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym, salami lekcyjnymi oraz budowa muru oporowego, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 3527/1, 3527/3, 3578/5 oraz część działki 3527/6 miejscowość Bańska Niżna, Gmina Szaflary.