Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Wodociąg

Informujemy, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.01.2024 r., znak: KR.RZT.70.153.2023 została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Szaflary. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w okresie od 01.02.2024 r. wynosi 6,86 zł netto tj. 7,41 zł brutto za 1 m3 dostarczanej wody.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Szaflary

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub problemów w zaopatrzeniu w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgłoszeń należy dokonywać na dyżurne telefony alarmowe: 727 409 005 lub 18 275 46 82 – obsługę zgłoszeń awarii prowadzi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych
tel. 18 26 123 41
wodociag@szaflary.pl


Tagi: