Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zdjęcie nr 1 ulicy Do Barci w miejscowości Szaflary

13 listopada, 2020

W dniu 06.10.2020 r. została odebrana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 604109K- ul. Do Barci w miejscowości Szaflary. Na realizację zadania Gmina Szaflary uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.