Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2 marca, 2023

W dniu 01.03.2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w km od 0+003,00 do 0+937,20 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1646K w km 12+100,38) w miejscowości Bór, Gmina Szaflary”. Zadanie obejmowało budowę nowej drogi gminnej w Borze, zwyczajowo nazywanej „Za Cmentarzem”.  Droga o długości ok. 935 m połączyła ulicę Rolną z ulicą Jana Pawła II.


20 grudnia, 2022

Od grudnia mieszkańcy Maruszyny mogą korzystać z nowego chodnika w ciągu ul. Stanisława Kostki. Oddany do użytkowania chodnik o długości ponad 800m został wykonany od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do skrzyżowania z ul. Gancarze.
Zdjęcie nr 1 ulicy Do Barci w miejscowości Szaflary

13 listopada, 2020

W dniu 06.10.2020 r. została odebrana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 604109K- ul. Do Barci w miejscowości Szaflary. Na realizację zadania Gmina Szaflary uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.