Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Komunikatu WFOŚiGW w Krakowie dotyczącego programu „Czyste Powietrze” ws. wprowadzenia dopłat do kredytów bankowych

23 lipca, 2021

Drodzy mieszkańcy!

Poniżej udostępniamy treść komunikatu WFOŚiGW w Krakowie dotyczącego programu „Czyste Powietrze” ws. wprowadzenia dopłat do kredytów bankowych!

„W dniu 06.07.2021 r. została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Ogłoszenie w sprawie zostało umieszczone m.in. stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod adresem:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Banko oraz BOŚ Bank. Informacje będą podawane na stronie i na bieżąco aktualizowane:

Sprawdź, czy Twój bank oferuje Kredyt w ramach Programu Czyste Powietrze

Aktualna dokumentacja Programowa została umieszczona na stronie internetowej/Portal Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja – ścieżka bankowa – obowiązująca dokumentacja, pod adresem:

Portal Beneficjenta – wymagana dokumentacja

Zgodnie z przyjętym Procesem, wnioskodawca uda się najpierw do Banku, gdzie ubiega się o kredyt na realizacje przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej może uzupełnić (w banku) i złożyć (również w banku) wniosek o dotację – dopłatę do kredytu bankowego.

Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:

  1. Skrócenie okresu realizacji inwestycji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.
  2. Brak możliwość ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  3. Możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac.
  4. Sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu.
  5. Brak możliwość dokonywania korekt/uzupełnień do wniosków.
  6. Korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacją z zawartej umowy w WFOŚiGW”.