Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Fundusze Europejskie

11 lipca, 2020

Gmina Szaflary realizuje projekt:  Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Projekt obejmuje budowę 3 obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury w Bańskiej Niżnej, Zaskalu i Borze.


Logo - Małopolska

23 października, 2020

Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.


Zdalna Szkoła +

25 czerwca, 2020

Gmina Szaflary otrzymała niemal 105 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów. W ramach otrzymanego dofinansowania z projektu pn. „Zdalna Szkoła+” zostały zakupione 64 laptopy za łączną kwotę 104 697,60zł.