Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Fundusze EuropejskieRemont OSP_zdjęcie 1

8 stycznia, 2024

W dniu 08.01.2024r. Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego Janem Piczurą, naczelnikiem Ochotniczej straży Pożarnej Mateuszem Kukulakiem, strażakami OSP i pracownikami Urzędu Gminy dokonali  uroczystego otwarcia wyremontowanej części operacyjno-technicznej (garażu) w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie.


4 stycznia, 2024

Gmina Szaflary w ramach konkursu pn: ,,Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023″ otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000 zł na zakup w 2023r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Bór w sprzęt i akcesoria niezbędne do organizacji spotkań dla mieszkańców i przekształceniu remizy w świetlicę wiejską.3 stycznia, 2024

W dniu 22.12.2023 r. Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wraz z księdzem proboszczem Parafii pw. Św. Andrzeja apostoła w Szaflarach Kazimierzem Durajem, radnymi Stanisławem Wąsikiem, Jackiem Wątorkiem i Bartłomiejem Fatlą, pracownikami Urzędu Gminy i przedstawicielami wykonawcy robót dokonali odbioru końcowego tężni solankowanej zlokalizowanej na terenie nieodpłatnie użyczonym przez Parafię.Modernizacja łazienek w OSP Bór - zdjęcie 3

14 lipca, 2023

W lipcu 2023r. zakończyła się Modernizacja łazienek w OSP Bór dofinansowana w ramach projektu grantowego pn. ,,Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO  i JST – infrastruktura społeczna”5 maja, 2023

Gmina Szaflary podpisała umowę w ramach projektu grantowego pn. ,,Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO  i JST – infrastruktura społeczna”, w ramach 14 Osi…
Otwarcie hali sportowej w Szaflarach - zdjęcie 29

8 marca, 2023

Oficjalne otwarto nową pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową w Szaflarach w poniedziałek 6 marca. Wydarzenie wzbogaciła inauguracja działalności w nowej siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, której nadano imię noblistki Wisławy Szymborskiej, damy Orderu Orła Białego.15 grudnia, 2022

Dofinansowanie dla remizy OSP w Skrzypnem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn: ,,Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022″.
15 września, 2022

Gmina Szaflary w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych realizuje zadania pn: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.