Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. NASZA GMINA
  4. /
  5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Projekt uchwały uchwalającej ZS Szaflary do wyłożenia(.pdf)

Zał. 1 – Tekst Zmiany Studium – Opis wprowadzanych zmian(.pdf)

Zał. 2.1 – Rysunek ZS – Przyrodnicze Uwarunkowania Rozwoju(.pdf)

Zał. 2.2 – Rysunek ZS – Uwarunklowania Infr. Tech. i Komunikacji(.pdf)

Zał. 3.1A – Rysunek ZS – Kierunki – Struktura Przestrzenna wieś Bańska Niżna(.pdf)

Zał. 3.1B – Rysunek ZS – Kierunki – Struktura Przestrzenna Gmina Szaflary(.pdf)

Zał. 3.1B – Rysunek ZS wieś Bańska do wyłożenia z ewidencją granat(.pdf)

Zał. 3.2 – Rysunek ZS – Kierunki – Polityka Przestrzenna(.pdf)

Zał. 4 – Tekst Zmiany Studium – Synteza Ustaleń(.pdf)

Zał. 6 – Ujednolicony Tekst Studium – Uwarunkowania(.pdf)

Zał. 7 – Ujednolicony Tekst Studium – Kierunki(.pdf)

Zał. 8.1 – Rysunek Ujednolicony – Przyrodnicze Uwarunkowania Rozwoju(.pdf)

Zał. 8.2 – Rysunek Ujednolicony – Uwarunkowania Infrastr. Tech. i Komunikacji(.pdf)

Zał. 9.1 – Ujednolicony Rysunek Studium – Struktura Przestrzenna(.pdf)

Zał. 9.2 – Ujednolicony Rysunek Studium – Polityka Przestrzenna(.pdf)

TOM II – Uwarunkowania Rozwoju – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary(.pdf)
TOM I – Uwarunkowania Rozwoju – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary(.pdf)
Opracowanie Fizjograficzne („PROGEO” – Nowy Sącz) – Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary(.pdf)
Kierunki rozwoju – Struktura Przestrzenna – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary(.pdf)