Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Projekt „Placówki Wsparcia...

Projekt „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”.

18 września, 2020

Logotypy EFS Małopolska

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskie tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych tj. usług wsparcia rodziny skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu Gminy Szaflary poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówki wsparcia dziennego.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wielu do lat 18 lat i ich rodziny z terenu Gminy Szaflary oraz sama nowopowstała placówka wsparcia dziennego.

Główne działania realizowane w ramach projektu: opracowanie i aktualizacja indywidualnych planów wsparcia, świadczenie wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego na rzecz dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodziny.

Główne rezultaty projektu:

  • utworzenie 210 miejsc opieki i wychowania w nowopowstałych PWD w każdej miejscowości na terenie Gminy Szaflary,
  • uruchomienie nowej oferty wsparcia w postaci usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka na terenie Gminy Szaflary.

Całkowita wartość projektu: 4 867 395,70 zł, w tym kwota dofinansowania 4 510 275,70 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Tagi: