W ramach Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej organizowała  Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „ Wizerunek orła białego zmieniającego się na przestrzeni wieków […]

Zapraszam na II sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18. Proponowany porządek posiedzenia:   Otwarcie sesji. Wręczenie nagród laureatom konkursów gminnych organizowanych z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. Podjęcie uchwał w sprawach: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary oraz wyboru przewodniczącego komisji, powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szaflary oraz wyboru [...]