Instrukcja składania deklaracji CEEB

2 lipca, 2021

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), a każdy właściciel/zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Jej twórcą jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a deklaracje przyjmowane są za pośrednictwem Gmin oraz poprzez Internet.

W przypadku budynku mieszkalnego jest to formularz A, natomiast w przypadku budynków niemieszkalnych (np. budynki usługowe) formularz B. Poniżej znajdują się wzory deklaracji oraz przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji, co będzie pomocne przy jej wypełnianiu. Dołączono również instrukcję jak wypełnić ją przez Internet bez wychodzenia z domu.

Deklaracja zawiera następujące informacje:

  1. imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Załączniki

 


Tagi: #