Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Aktualności
Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

24 maja, 2023

W związku z prowadzonymi przez Gminę Szaflary pracami projektowymi dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna, informuję, że w dniu 30 maja 2023 r. (tj. wtorek) od godziny 10:00 do godziny 18:00, w budynku remizy OSP, przy ul. Jana Pawła II 1, w miejscowości Maruszyna, odbędzie się spotkanie z firmą projektową


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

24 maja, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary znak RPPI.6733.10.2023 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi SN 15kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektów firmy MAGDA PLANT-BASED w Szaflarach.


23 maja, 2023

Mieszkańcy Gminy Szaflary i turyści po raz kolejny bawili się na Majówce w Sercu Podhala, która odbyła się w sobotę 20 maja, na boisku sportowym w Szaflarach. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji, m.in. rozgrywki rodzinne, turniej sołecki, strefa zabaw dla dzieci, występy i koncerty.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

23 maja, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPPI.6733.16.2023 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia (0,4 kV) oraz rozbiórka istniejącego fragmentu sieci NN w miejscowości Bańska Wyżna.Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

23 maja, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary, o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPPI.6733.13.2023, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Szaflary i Bańska Niżna w rejonie ulic Orkana i Palenice, rejonie drogi DR47 w kierunku os. Nowe i ul. Cieplice oraz rejonie centrum- prace projektowe.
Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

22 maja, 2023

Informujemy, że w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub problemów w zaopatrzeniu w wodę z gminnej sieci wodociągowej w Szaflarach i Maruszynie, zgłoszeń należy dokonywać na dyżurne telefony alarmowe: 727 409 005 lub 18 275 46 82 (obsługę zgłoszeń awarii prowadzi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.).


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

22 maja, 2023

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 8:30  w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Konkurs czytania - zdjęcie 5

18 maja, 2023

Każdy z nas czyta, jeden cicho inny głośno, szybko, wolno lub tak jak Wy – pięknie! Tymi słowami podsumowała IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania p. Iwona Gal dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.