Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: CEEB

2 lipca, 2021

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), a każdy właściciel/zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Jej twórcą jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a deklaracje przyjmowane są za pośrednictwem Gmin oraz poprzez Internet.


25 czerwca, 2021

Już 1 lipca każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku mieszkalnego jest to formularz A, natomiast w przypadku budynków niemieszkalnych (np. budynki usługowe) formularz B. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości lub jej zarządcy, a odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).