Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Umowa na remont zabytkowej Wikarówki podpisana / Podpísaná zmluva na renováciu historickej budovy „Wikarówka“

4 kwietnia, 2023

W Urzędzie Gminy w Szaflarach 4 marca oficjalnie podpisano umowę z głównym wykonawcą robót na przebudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej Wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa.

Prace obejmują remont pomieszczeń wewnątrz, elewacji oraz placu wokół Wikarówki. W budynku docelowo powstanie izba pamięci m.in. o Cystersach i pomieszczenia wystawowe, które będą służyć celom artystyczno-kulturalnym.

Wartość inwestycji to 1.741.137,20 zł z czego dofinansowanie w wysokości 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz dofinansowanie w wysokości 15% w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Podpísaná zmluva na renováciu historickej budovy „Wikarówka“

Na Obecnom úrade v obci Szaflary bola 4. marca slávnostne podpísaná zmluva s hlavným dodávateľom na rekonštrukciu, renováciu a zmenu využitia existujúcej budovy historickej budovy „Wikarówka“ na dielňu tradícií a kultúrneho dedičstva.

Práce zahŕňajú rekonštrukciu vnútorných priestorov, fasády a priestoru okolo budovy. V budove bude, okrem iného umiestnená pamätná izba o cisterciánoch a výstavné miestnosti, ktoré budú slúžiť na umelecké a kultúrne účely.

Hodnota investície je 1 741 137,20 PLN, z toho 85 % finančných prostriedkov je poskytnutých v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a 15 % finančných prostriedkov je získaných z vládneho fondu lokálnych investícii.

 


Tagi: