Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Prawie 2,5 miliona złotych na inwestycje drogowe w Gminie Szaflary w 2022 roku

25 marca, 2022

Gmina Szaflary pozyskała kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach dofinansowania przebudowana zostanie droga gmina w miejscowości Maruszyna oraz powstanie nowy odcinek drogi w miejscowości Bór.

Wartość dofinansowania na rozbudowę drogi gminnej w Maruszynie to 812 636,00 zł, natomiast dofinansowanie na budowę drogi gminnej w miejscowości Bór to 1 655 799,00 zł. Podpisanie umowy dotacji odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, uczestniczyli w nim m.in. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz Skarbnik Gminy Anna Golonka, jak również przedstawiciele sąsiednich samorządów, które otrzymały dofinansowania.

Dzięki pozyskanym środkom na inwestycję w Maruszynie, na ul. Św. Stanisława Kostki, możliwe będzie wykonanie robót obejmujących m.in. budowę chodnika od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do skrzyżowania z ul. Gancarze. Inwestycja w Borze pozwoli na budowę nowego odcinka drogi za cmentarzem.

Wartość całej inwestycji w Borze i Maruszynie to 4 846 813,06 zł, z czego 2 468 435,00 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy Szaflary.

Tekst i zdjęcia: UG Szaflary