Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Niemal 2,5 mln złotych na drogowe inwestycje w Gminie Szaflary

20 sierpnia, 2021

Gmina Szaflary otrzymała prawie 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej w Bańskiej Niżnej i Szaflarach.

Dzięki pozyskanym środkom na inwestycję w Bańskiej Niżnej na ul. Cieplice i Szaflarach na os. Nowe, możliwe będzie wykonanie robót obejmujących miejscowe poszerzenie drogi oraz budowę na długości 1,59 km (tj. od mostu do granicy z Białym Dunajcem) chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia.

Wartość dofinansowania na rozbudowę drogi gminnej w Szaflarach to 1 933 058 zł, natomiast dofinansowanie na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bańska Niżna to 535 854 zł. Podpisanie umowy dotacji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, uczestniczyli w nim m.in. I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz Skarbnik Gminy Anna Golonka. Podczas wydarzenia obecna była także posłanka Anna Paluch oraz przedstawiciele sąsiednich samorządów, które również otrzymały dofinansowania.

Wartość całej inwestycji w Bańskiej Niżnej i Szaflarach to 4 239 401,93 zł, z czego 2 468 912,00 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy Szaflary.

Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki