Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Kategoria wpisów : Aktualności

Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

8 września, 2023

Wójt Gminy Szaflary serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie

Konsultacja społeczne POF

5 września, 2023

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny (POF) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.4 września, 2023

Od 19 września do 2 października 2023 r. Podhalańska LGD, będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie:
Nabór 2/2023 – Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie I rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnejMiniaturka - Logo Gminy Szaflary

1 września, 2023

Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.Podpisanie umowy - remonty ulic Do Cieślów i Janiki - zdjęcie 1

31 sierpnia, 2023

W dniu 30.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary zostały podpisane umowy dla dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Remont drogi gminnej nr 364766K (ul. Do Cieślów) w km 0+250 do km 0+596 w miejscowości Bańska Wyżna, Gmina Szaflary” oraz „Remont drogi gminnej nr 364774K (os. Janiki) na odcinku I – w km od 0+000 do km 0+350 na odcinku II – w km od 0+415 do km 0+675 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

28 sierpnia, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPPI.6733.20.2023 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Szaflary i Bańska Niżna w rejonie ulic Orkana i Palenice, w rejonie drogi DK47 w kierunku oś. Nowe i ul. Cieplice oraz rejonie centrum- prace projektowe


28 sierpnia, 2023

We wtorek 30 maja delegacja z gminy Szaflary w składzie Wójt Rafał Szkaradziński, Przewodniczący Rady Gminy i Radny sołectwa Szaflary Stanisław Wąsik oraz Prezes OSP Szaflary Krzysztof Galica w zastępstwie sołtysa Władysława Migla wzięli udział w II etapie konkursu „Małopolska Wieś 2023” w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.


24 sierpnia, 2023

Końcem sierpnia br. radni gminy Szaflary wraz z wójtem gminy i pracownikami urzędu odbyli coroczną komisję objazdową po wszystkich trwających i zakończonych w tym roku inwestycjach w gminie Szaflary.
Konkurs Najpiękniejsze Ogrody - zdjęcie 2

23 sierpnia, 2023

W sierpniu br. rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy ogród naszej gminy. W tegorocznej, dziewiątej edycji, udział wzięło łącznie 14 ogrodów. Do udziału w konkursie zaproszono właścicieli posesji jednorodzinnych oraz jednostki publiczne działające na terenie gminy (tj. szkoły, przedszkola, parafie, itp.).


23 sierpnia, 2023

Gmina Szaflary ma przyjemność zaprosić swoich mieszkańców na Eko Targi. Tematem spotkania będą najważniejsze aspekty, które dotyczą mieszkańców zainteresowanych skorzystanie z dotacji na ocieplenie domu i wymianę kopciucha.