Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Edukacja i Kultura
  6. /
  7. Hala widowisko-sportowa w Szaflarach...

Hala widowisko-sportowa w Szaflarach oficjalnie otwarta

8 marca, 2023

Oficjalne otwarto nową pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową w Szaflarach w poniedziałek 6 marca. Wydarzenie wzbogaciła inauguracja działalności w nowej siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, której nadano imię noblistki Wisławy Szymborskiej, damy Orderu Orła Białego. Uroczystości te wpisały się w bogate ogólnopolskie obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Wisławy Szymborskiej i objął nad nimi w gminie Szaflary patronat honorowy Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

 W wydarzeniu udział wzięli: Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki, Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, a także: Ryszard Pagacz, wicewojewoda małopolski, Jan Piczura, wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Małopolskiego, ks. Lesław Mirek, dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Księżówka” w Zakopanem, ks. Kazimierz Duraj, proboszcz parafii w Szaflarach, dr Piotr Drąg, pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Marek Rybiński, kanclerz Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, Przemysław Ligenza, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Bogusław Waksmundzki, wicestarosta powiatu nowotarskiego, Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu, Jacek Król, radny powiatu nowotarskiego, Stanisław Wąsik, przewodniczący Rady Gminy Szaflary wraz z radnymi, Władysław Migiel, sołtys wsi Szaflary oraz sołtysi z pozostałych sołectw gminy Szaflary, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola z gminy Szaflary, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z gminy Szaflary, prezesi, członkowie i zawodnicy klubów sportowych z terenu gminy Szaflary, prezesi i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Szaflar, Zaskala i Skrzypnego, rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach, uczniowie klas 6-8 z nauczycielami oraz goście.

Wójt Szaflar Rafał Szkaradziński przywitał zebranych licznie gości i przestawił historię powstania tego wspaniałego nowego obiektu, dziękował także wszystkim zaangażowanym w powstanie nowej pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej z szatniami i salami do ćwiczeń oraz z częścią szkolną z nowoczesnymi pracowniami i nową siedzibą dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki.

Przepiękny program artystyczny pod kierunkiem nauczycieli przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej. Nawiązywał on do historii igrzysk olimpijskich i zachęcał do aktywnego i zdrowego trybu życia. Przed zebranymi wystąpiła także grupa Cheerleaders Szaflary i Cheerleaders Podhale.

Był również czas na przemówienia ze strony zaproszonych gości, którzy nie kryli zachwytu nad nowo otwartym obiektem. Odczytano również listy okolicznościowe od ministra sportu Kamila Bortniczuka, a także od  wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, historyka i Generalnego Konserwatora Zabytków, który zasiada w Komitecie Honorowym Obchodów związanych z Wisławą Szymborską w gminie Szaflary.

Jasiu Mrugała z szkoły w Szaflarach, utalentowany pingpongista i zwycięzca 3. Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym, odebrał z rąk Łukasza Rutkowskiego asystenta posła Jana Dudy, prezesa Akademii Rutkow-Ski, olimpijczyka z Vancouver i brązowego medalisty mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich, kółko olimpijskie – odznakę przyznawaną za wybitne osiągnięcia sportowe.

Anna Kułach z Szaflar zaśpiewała wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”, wprowadzając zebranych do części drugiej wydarzenia. Wszyscy zebrani przeszli do nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach, której nadano imię noblistki Wisławy Szymborskiej. Akt nadania imienia odczytał przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik. Historię Wisławy Szymborskiej i jej powiązania rodzinne z Szaflarami przedstawił zebranym mieszkający w Szaflarach wybitny artysta plastyk, rzeźbiarz Marek Szala, twórca licznych dzieł sakralnych w Polsce i na świecie związanych m.in. ze świętym Janem Pawłem II. Przypomniał on, że to wszak w Szaflarach mała Wisława wraz z siostrą Nawoją spędzała wakacje na plebanii wujka ks. proboszcza Maurycego Rottermunda, a jej rodzice Anna z Rottermundów i Wincenty Szymborski, współtwórca Rzeczpospolitej Zakopiańskiej w tutejszym kościele brali ślub, a w pobliskiej plebanii świętowali swe wesele. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W komitecie honorowym uroczystości nadania bibliotece imienia polskiej noblistki znaleźli się: dr Jarosław Sellin Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Rafał Szkaradziński Wójt Gminy Szaflary, Stanisław Wąsik Przewodniczący Rady Gminy Szaflary, Marek Szala, artysta plastyk, rzeźbiarz, dr hab. Anna Mlekodaj, literaturoznawca, językoznawca, Urszula Krupa dyrektor Szkoły Podstawowej w Szaflarach, Krzysztof Galica, prezes OSP Szaflary, Dorota Adamczyk, poetka ludowa, regionalistka oraz Beata Szkaradzińska kulturoznawca, dziennikarka.

Na zakończenie uroczystości, w nowej siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki został przygotowany poczęstunek przez niezastąpione Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Szaflar, Skrzypnego i Zaskala. Ostatnim zaplanowanym punktem programu było przejście górną antresolą do części szkolnej obiektu gdzie dyrektor szkoły Urszula Krupa oprowadzała zainteresowanych uczestników wydarzenia.