Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Dofinansowanie dla remizy OSP w Skrzypnem

15 grudnia, 2022

Gmina Szaflary w ramach konkursu pn: ,,Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022″ otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 29 393 zł na zakup w 2022r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Skrzypne w sprzęt i akcesoria niezbędne do organizacji spotkań dla mieszkańców i przekształceniu remizy w świetlicę wiejską. Organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym, spotkań i imprez dla mieszkańców sołectwa, pozwoli na integrację. oraz wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. Nowoczesne wyposażenie remizy OSP w celu stworzenia centrum kulturalnego wsi pozwoli na rozwijanie zainteresowań, szkolenie, spotykanie się mieszkańców.

Całkowita wartość zadania: 41 990 zł.

Dofinansowanie w kwocie : 29 393 zł.