Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska

22 listopada, 2021

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szaflary,
    2. zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
    3. zmiany uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
  2. Omówienie projektu budżetu Gminy Szaflary na 2022 rok.
  3. Wolne wnioski.

Tagi: