Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Przebudowa drogi gminnej...

Przebudowa drogi gminnej nr 364822K w km od 0+000.00 do km 0+427.27 w miejscowości Bańska Wyżna, Gmina Szaflary

11 maja, 2023

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 364822K w km od 0+000.00 do km 0+427.27 w miejscowości Bańska Wyżna, Gmina Szaflary”

Dofinansowanie: 1 038 718,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 1 359 702,11 zł

Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych  oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Planowane roboty budowlane:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Przebudowa jezdni i pobocza
 • Przebudowa jezdni w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Wierchową
 • Zjazdy indywidualne – przepusty + ścianki
 • Wymiana przepustu na skrzyżowaniu z ul. Wierchową
 • Kanalizacja deszczowa
 • Umocnienie rowów i skarp
 • Ścianka z bloczków betonowych w systemie ViaBlock
 • Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie
 • Kanał technologiczny
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 • Budowa oświetlenia drogowego
 • Przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia 15 kV