Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych

20 czerwca, 2022

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektu uchwały w sprawach:
    1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2022/2023,
    2. dowozu dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,
    3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
  2. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na lata 2022/2023.
  3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
  4. Wolne wnioski.

Tagi: