Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RPPI.6733.30.2022)

30 września, 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak RPPI.6733.30.2022 w sprawie wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN, polegającej na usunięciu kolizji z projektowanymi dwoma budynkami mieszkalnymi w miejscowości Bańska Niżna, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 5700/24, 5700/23, 5700/22, 5700/21 miejscowość Bańska Niżna, Gmina Szaflary

Treść obwieszczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: link

 


Tagi: