Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Informacja o posiedzeniu Komisji w dniu 28 listopada 2022 roku.

21 listopada, 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych,
  2. uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Szaflary na lata 2023-2025”,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat,
  4. zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2023 rok.
 3. Wolne wnioski.

Tagi: