Archiwa autora: Marek Wnęk

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Szaflary
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborachdo Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Sołectwo Bańska Niżna 5 gminnych tablic informacyjnych:
– 1 tablica przy oś. Hodówka,
– 1 tablica przy ul. Kantorówka,
– 1 tablica przy ul. Papieskiej
– 1 tablica przy ul. Topory,
– 1 tablica skrzyżowanie ul. Papieskiej z ul. Topory

2. Sołectwo Bańska Wyżna 2 gminne tablice informacyjne:
– 1 tablica przy OSP,
– 1 tablica oś. Pitoniówka.

3. Sołectwo Bór 1 gminna tablica informacyjna:
– 1 tablica przy OSP.

4. Sołectwo Maruszyna 5 gminnych tablic informacyjnych:
– 1 tablica Oś. Cisonie,
– 1 tablica ul. Świętego Stanisława Kostki,
– 1 tablica ul. Jana Pawła II
– 1 tablica przy OSP,
– 1 tablica przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego (część dolna)

5. Sołectwo Skrzypne 2 gminne tablice informacyjne:
– 1 tablica przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem,
– 1 tablica ul. Wierchowa

6. Sołectwo Szaflary 6 gminnych tablic informacyjnych:
– 1 tablica przy ul. Zakopiańskiej na wysokości Urzędu Gminy,
– 1 tablica przy Ośrodku Zdrowia w Szaflarach,
– 1 tablica przy moście ul. Augustyna Suskiego,
– 1 tablica przy kościele,
– 1 tablica Rynek
– 1 tablica przy cmentarzu.

7. Sołectwo Zaskale 3 gminne tablice informacyjne:
– 1 tablica przy OSP,
– 1 tablica przy kościele,
– 1 tablica skrzyżowanie ul. K.K Wojtyły z ul. Polną

8. Budynek Urzędu Gminy:
– tablice zewnętrzne na południowej ścianie budynku: 2 gminne tablice informacyjne.