Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

31 stycznia, 2023

W 2023 r. producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2023 r., w dwóch terminach:

  1. a) od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  2. b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego dodatkowo o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (za 2022 rok). Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego, a także w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary (Pokój nr 1.9).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  1. 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  2. 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

 


Tagi: