Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. ZMIEŃMY POSTĘPOWANIE, ...

ZMIEŃMY POSTĘPOWANIE, BO BĘDĄ WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

5 października, 2023

ZMIEŃMY POSTĘPOWANIE, BO BĘDĄ WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

W ostatnim czasie wpłynęło kilka zgłoszeń firmy zagospodarowującej oraz firmy odbierającej odpady z terenu naszej gminy o nieprawidłowościach w segregacji odpadów oraz dostawie worków niezgodnych z Regulaminem utrzymania czystości na terenie Gminy Szaflary.

Wszystkie odpady budowlane i remontowe można wyłącznie odwieź do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Nowym Targu, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru do Urzędu Gminy i otrzymaniu stosownego pozwolenia. Nie wolno ich umieszczać w gminnych workach i wystawiać do zbiórek!

 

Poniżej kilka przykładów błędnej segregacji:

 

 • mieszkańcy nieprawidłowo w workach żółtych oddają suche trawy (bioodpady), trociny (bioodpady), styropian elewacyjny (odpad budowlany), materiały pirotechniczne (odpad pozostały)

 

 • powyżej przykład błędnego umieszczenia folii rolniczej z sianokiszonki w żółtym worku. Folia rolnicza z sianokiszonki oraz sznurek z balotów stanowi odpad pochodzący z prowadzonej działalności rolniczej i nie może być oddawany w workach. Folia rolnicza jest odbierana tylko w trakcie dodatkowej zbiórki dla poszczególnych miejscowości według harmonogramu raz w roku.

Przypominamy również, że odpady pochodzące z prowadzonych działalności gospodarczych oraz różnych form wynajmu pokoi, nie mogą być mieszane
z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów.

 • nieprawidłowo wystawiane są również nieoznakowane worki, bez naklejek oraz nie
  w workach gminnych, takie worki są niezbierane

Na terenie Gminy Szaflary obowiązują wyłącznie worki na odpady wydawane przez Sołtysów naszych sołectw i wydawane w Urzędzie Gminy Szaflary. Worki te posiadają nadruki odpowiednich frakcji odpadów oraz nazwę gminy, tylko takie worki są odbierane. Worki zakupione indywidualnie, nie posiadające naszych oznakowań będą pozostawiane przed posesją.

Dodatkowo wraz z workami są wydawane naklejki z indywidualnymi kodami kreskowymi, którymi należy okleić każdy worek wystawiany do zbiórki.

Informujemy iż z powodu tych coraz liczniejszych zgłoszeń, kontrole zostaną wzmożone i są przeprowadzane dwutorowo. W momencie odbioru worków oraz następnie na sortowni. ZA BŁĘDNĄ SEGREGACJĘ GROŻĄ KARY!

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o rzetelną segregację odpadów, tak aby w workach na odpady przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się  wyłącznie odpady danej frakcji. Stwierdzenie podczas kontroli nieprawidłowej segregacji lub jej brak skutkować będzie naliczeniem właścicielowi nieruchomości wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBECNIE OPŁATA PODWYŻSZONA WYNOSI  120,00 ZŁ ZA OSOBĘ/MIESIĄC

 Wszyscy bez wyjątku są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, a nie można ich już posegregować powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (jako pozostałości po segregacji).


Tagi: