Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania znak: RPPI.6733.15.2022

20 czerwca, 2022

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania znak: RPPI.6733.15.2022 dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów leśnych na działkach 1174/1, 1174/2, 19302/2, 19478/2, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 1174/1, 1174/2, miejscowość Zaskale, Gmina Szaflary oraz części działek o numerze ewidencyjnym: 19302/2, 19478/2 obręb Nowy Targ, Miasto Nowy Targ.

Treść zawiadomienie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: link

 


Tagi: