Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Zawarto umowę na dofinansowanie...

Zawarto umowę na dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Werona oraz ul. K.K Wojtyły w miejscowości Zaskale, gm. Szaflary”

22 września, 2021

 

W dniu 21.09.2021 r. Gmina Szaflary zawarła z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie operacji pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Werona oraz ul. K.K Wojtyły w miejscowości Zaskale, gm. Szaflary” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego przez EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”):

Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: 7.2  Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość uzyskanego dofinansowania to: 1 882 016,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Cel planowanej operacji: poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Szaflary poprzez budowę  sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w umowie.

W wyniku realizacji operacji wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Zaskale o długości 2,214 km, z której skorzysta 119 odbiorców. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji wynosi 3 474,80 m3/rok.