Zasady obsługi Klientów Urzędu Gminy Szaflary w związku z trwającym stanem epidemii

13 marca, 2020

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo proszę o stosowanie się do następujących zasad obsługi Klientów Urzędu Gminy Szaflary:

• Wnioski i podania proszę składać drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP. Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy. Zachęcam Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej (numery kont dostępne w BIP – link)..
• Proszę aby do Urzędu przychodzić bez osób towarzyszących w tym dzieci.
• W trakcie wizyty proszę o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
• We wszystkich sprawach organizacyjnych proszę stosować się do poleceń pracowników Urzędu.
• Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, proszę przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie.
Proszę o przychodzenie do Urzędu o umówionej godzinie, aby minimalizować czas oczekiwania na obsługę.

Nazwa komórkiNumer Telefonu
Centrala – Biuro Obsługi Klienta18 26 123 15
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego18 26 123 20
Stanowisko ds. infrastruktury18 26 123 40
Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. mienia i nadzoru właścicielskiego18 26 123 41
Stanowisko ds. publicznych usług komunalnych18 26 123 41
Stanowisko ds. gospodarowania zasobami środowiska, przyrody i ziemi18 26 123 41
Stanowisko ds. zamówień publicznych18 26 123 14
Referat Organizacji i Administracji
Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych w tym:
Obsługa Rady Gminy i jednostek pomocniczych Gminy18 26 123 22
Sekretariat Wójta18 26 123 38
Stanowisko ds. usług administracyjno-obywatelskich w tym:
Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe, dowody osobiste18 26 123 16
Obsługa działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu18 26 123 23
Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych18 26 123 36
Stanowisko ds. informatyzacji18 26 123 36
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
(w tym opłaty za usuwanie odpadów)
18 26 123 21
Referat Edukacji i Spraw Społecznych18 26 123 37
Wydział finansowy
Zespół Budżetu i Planowania wieloletniego18 26 123 19
Zespół Księgowości Budżetu i Urzędu Gminy18 26 123 18
Zespół Wspólnej Obsługi Finansowej Jednostek18 26 123 43
Urząd Stanu Cywilnego 18 26 123 23
Zespół Utrzymania Infrastruktury 18 26 123 17
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego18 26 123 27
Stanowisko ds. rozwoju i zarządzania projektami 18 26 123 20

e-mail:  sekretariat@szaflary.pl

Adres skrytki ePUAP:     /vdsc3n483b/skrytka

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński


Tagi: #