Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. Zakończyła się budowa...

Zakończyła się budowa nowej drogi gminnej w Borze.

2 marca, 2023

W dniu 01.03.2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w km od 0+003,00 do 0+937,20 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1646K w km 12+100,38) w miejscowości Bór, Gmina Szaflary”. Zadanie obejmowało budowę nowej drogi gminnej w Borze, zwyczajowo nazywanej „Za Cmentarzem”.  Droga o długości ok. 935 m połączyła ulicę Rolną z ulicą Jana Pawła II.  Zadanie obejmowało:

 • rozbiórkę elementów nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania;
 • wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;
 • budowę  drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości L=934,20m o podstawowej szerokości 3,50m;
 • budowę mijanek ;
 • budowę skrzyżowania nowej drogi z drogą powiatową nr 1646K ul. Jana Pawła II
 • budowę skrzyżowania nowej drogi z drogą gminną ul. Rolna-Kościelna
 • budowę poboczy gruntowych i utwardzonych kostką betonową brukową;
 • przebudowę zjazdów;
 • budowę odwodnienia drogowego w formie kanalizacji deszczowej;
 • budowę przepustu ramowego
 • umocnienie koryta i skarp cieku w rejonie wylotu
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego;
 • budowę kanału technologicznego;
 • przebudowę części ogrodzeń;
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia kolidującej z inwestycją;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • roboty wykończeniowe.

Całkowity koszt robot budowlanych wyniósł 3 345 797,74zł, z czego kwotę 1 649 185,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.