Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Zakończono prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1658K Szaflary – Ludźmierz

4 października, 2021

W uroczystym przekazaniu do użytkowania ciągu pieszo – rowerowego udział wzięli Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Wicewójt Sławomir Furca, radny powiatowy Jacek Król, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik wraz z zastępcą Kazimierzem Bielakiem, przewodnicząca komisji budżetu Helena Guśpiel, przewodniczący komisji rewizyjnej Jacek Wątorek, radny gminny i sołtys wsi Zaskale Andrzej Tylka, Skarbnik Gminy Anna Golonka oraz wykonawca inwestycji.

Zakres wykonanych prac obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo – rowerowego o szer. 3,50 m, poszerzenie jezdni do 6 m, przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz renowację i umocnienie rowów. Długość ciągu pieszo – rowerowego to blisko 1,5 km.

Roboty budowlane rozpoczęto 07.07.2020 r. Termin realizacji zadania to: 28.03.2019 r. – 06.06.2021 r.

Inwestycja prowadzona była w systemie zaprojektuj i wybuduj, przewidującym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przez jednego wykonawcę, którym była Firma Remontowo – Budowlaną Artur Kołacz, ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ,

Wartość inwestycji to 3 749 040,00 zł, z czego 941 891,81 zł pokryto w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pozostała część ciągu pieszo – rowerowego oraz dojścia i chodniki w kierunku UG i DK47 (zakopianki) zostały wcześniej zaplanowane i będą wykonane przez PKP w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98 i 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach programu POIiŚ na lata 2014-2020”. Będzie to wspólny projekt Gminy Szaflary, miasta Nowy Targ oraz gminy Nowy Targ.

Inwestycja w sposób bezdyskusyjny przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Zaskala. Obecnie trwają również prace projektowe oświetlenia na całej długości ciągu pieszo-rowerowego.

 

Tekst: Wioleta Pawlak, oprac. r/

Zdjęcia: Natalia Romasz