Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Zakończono inwestycje drogowe...

Zakończono inwestycje drogowe w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

20 października, 2023

W dniu 18.10.2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji na terenie gminy Szaflary, były to: remont drogi gminnej na ul. Do Cieślów i przebudowa drogi zwanej „Kapłonówką” w Bańskiej Wyżnej oraz remont drogi gminnej na Osiedlu Janiki w Maruszynie. Wykonawcą robót była firma F.H.U. „KAL-TRANS” Sp. J. KALATA z siedzibą w Szaflarach.

Remonty dróg obejmowały wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy żwirowych, a także remont elementów odwodnienia oraz regulację wysokościową zjazdów. W ciągu „Kapłonówki” została natomiast wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz kanałem technologicznym.

Ww. inwestycje drogowe były możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość robót budowlanych w ciągu ul. Do Cieślów wyniosła 293245,90 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 221 223,38 zł, koszt przebudowy drogi gminnej „Kapłonówka” wyniósł 1 389 763,31 zł, w tym 1 038 718,00 zł stanowi dofinansowanie, remont drogi gminnej na os. Janiki to koszt 418 472,33 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 216 526,00 zł. Pozostała część środków pokryta została z budżetu Gminy Szaflary.

Tekst: Wioleta Pawlak