Zajęcia wspomagające

13 października, 2021

 

Dzięki dodatkowym środkom ze zwiększonej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 38.010,00 zł szkoły mogą sfinansować koszty prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów.

Wykorzystanie i organizacja zajęć wspomagających należała do decyzji dyrektora danej szkoły, który w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustalił przedmiot lub przedmioty, które są realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. 

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz mają pozwolić uczniom na nadrobienie zaległości programowych spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Okres ich organizacji potrwa do 22 grudnia br.


Tagi: