Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

20 października, 2021

Wójt Gminy Szaflary działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-41.

Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych Do Użyczenia


Tagi: