Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019

Wzory formularzy do pobrania:

 

Informacje i dokumenty dotyczące wyborów: