Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Kalendarz Wyborczy

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach.

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach.

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach (wyciąg)

POSTANOWIENIE NR 476/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szaflary w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 września 2019 r.

Postanowienie NR 502/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie NR 503/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2019 r. o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenia i zarządzenia Wójta Gminy Szaflary:

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szaflary z dnia 9 września 2019 roku – informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

UCHWAŁA NR 88/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania

UCHWAŁA NR 87/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach

UCHWAŁA NR 86/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach

UCHWAŁA NR 46/2019 PKW z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

UCHWAŁA NR 45/2019  z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

UCHWAŁA NR 79/2019  z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

UCHWAŁA Nr 6/2019  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych  oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

UCHWAŁA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

UCHWAŁA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Druki do pobrania