Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Kalendarz Wyborczy

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach.

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach.

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

UCHWAŁA NR 88/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania

UCHWAŁA NR 87/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach

UCHWAŁA NR 86/2019  z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach

UCHWAŁA NR 46/2019 PKW z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

UCHWAŁA NR 45/2019  z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

UCHWAŁA NR 79/2019  z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

UCHWAŁA Nr 6/2019  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych  oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

UCHWAŁA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

UCHWAŁA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Druki do pobrania