Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

W Zaskalu ruszył kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej

10 maja, 2022

W dniu 09.05.2022 r. w budynku Urzędu Gminy Szaflary została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej” obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na znacznym obszarze Zaskala oraz budowę nowej drogi przebiegającej przez Osiedle Kopaczyska, która połączy ul. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu z ulicą Kolejową w Szaflarach.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy Sp. j. Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary, a ich termin zakończenia zaplanowano na grudzień 2023 r.

Bezpośrednio przed podpisaniem umowy odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki, Wiceministra Sportu i Turystyki Andrzeja Guta-Mostowego, Senatora Jana Hamerskiego, Posłanki Anny Paluch, Radnego Powiatowego Jacka Króla, Przewodniczącego Rady Gminy Szaflary Stanisława Wąsika oraz radnych z gminy Szaflary.

Podczas spotkania Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński przedstawił zakresy budowy kanalizacji na terenie Zaskala od 2019 roku. Chronologicznie inwestycje te przedstawiają się w następujący sposób:

  • w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2020 r. została wykonana kanalizacja sanitarna na części ul. Kościelnej, ul. Skałka, ul. Sportowej, ul. Słonecznej oraz części ul. Kardynała Karola Wojtyły i ul. Kolejowej. Prace były realizowane dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przez firmę ASTEX Sądelscy Sp. j. Zaskale. W ramach inwestycji wykonano łącznie w Zaskalu i Maruszynie ok. 7,25 km sieci. Wartość zadania wyniosła 6 048 315,08 zł brutto, z czego kwotę 3 143 642,48 zł stanowiło dofinansowanie z POIiŚ,
  • w okresie od listopada 2019 r. do sierpnia 2020 r. podczas budowy drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Zaskalu, Gmina Szaflary z własnych środków wykonała kanalizację sanitarną o długości ok. 0,39 km i wartości 419 310,90zł. Wykonawcą robót była firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k., 34-608 Kamienica 1000,
  • w okresie od października 2021 r. do lipca 2022 r. planowane jest zrealizowanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Za Torem w Zaskalu oraz Kolejowej w Szaflarach, w ramach której powstanie około 2,20 km sieci. Wykonawcą jest Firma Budowlana „MRUGAŁA” Mrugała Piotr, Os. Za Torem 3, Zaskale. Wartość robót to 1 392 986,40 zł, z czego 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  • w okresie od marca 2022 r. do listopada 2022 r. wykonywane będzie kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Bogdana Werona oraz ul. Kardynała Karola Wojtyły. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie ok. 2,40 km kanalizacji sanitarnej o wartości 2 892 411,94 zł, z czego 1 882 016,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm Ekoinstal  Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka oraz Stradom-Instal Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka,
  • w okresie od maja 2022 r. do grudnia 2023 r. planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Kardynała Karola Wojtyły, Leśnej, Polnej, Kościuszki, Za Wodą, oraz części ulicy Kościelnej, Za Torem i Osiedle Kopaczyska o długości ok. 7,910 km i wartości 15 404 881,72 zł (wraz z budową nowej drogi na Os. Kopaczyska), z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 13 205 000,00 zł. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy Sp. j. Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary.

Tekst: Wioleta Pawlak, oprac. r/


Tagi: