Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

ul. Orkana 37c
34 – 424 Szaflary
tel. 18-27-547-76
spgoz.szaflary.pl/

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
Razem1 330 547,191 447 919,851 496 626,711 726 878,751 673 500,00
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia1 013 517,881 078 797,831 156 030,361 147 902,691 164 000,00
2.Wydatki rzeczowe317029,31369 122,020340 596,35471 286,06509 500,00
3.Zakupy i inwestycje-- - 107 690 zł w tym: zakup USG kwota 103 000 zł, zakup defibrylatora AED kwota 4690 złsprzęt medyczny po analizie potrzeb Ośrodka Zdrowia