Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: Inwestycje


22 września, 2021

W dniu 21.09.2021 r. Gmina Szaflary zawarła z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Werona oraz ul. K.K Wojtyły w miejscowości Zaskale, gm. Szaflary” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


Konferencja - Polski Ład - zdjęce 3

27 października, 2021

Gmina Szaflary pozyskała kolejne środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę drogi w Zaskalu. Kwota 13 205 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki otrzymanej dotacji miejscowość Zaskale zostanie prawie w całości skanalizowana. Całkowita wartość inwestycji to 13 900 000,00 zł, pozostała część kwoty poza dotacją to wkład własny gminy.30 września, 2021

Konsorcjum Marek Głowa Usługi Ogólnobudowlane oraz Stanisław Karpiel Firma Handlowo Usługowa EFER kontynuuje prace związane z przebudową istniejącej sali gimnastycznej w budynku szkoły w Szaflarach i jej rozbudową o halę wielofunkcyjną.


Miniaturka - Logo Gminy Szaflary

18 marca, 2021

W dniu 18 marca 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” realizowanego w ramach projektu, który  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.


20 lipca, 2021

Przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem zakończyła się przebudowa pomieszczeń małej sali gimnastycznej wraz z całą infrastrukturą w celu stworzenia tam odpowiednio wyposażonego przedszkola. W budynku powstały m.in. sale lekcyjne, szatnia, kuchnia z pełnym zapleczem oraz toaleta.2 marca, 2021

W Urzędzie Gminy Szaflary, 26 lutego odbyła się konferencja z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów, poświęcona budowie nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szaflarach wraz z nową siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.