Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

TAG: COVID-19

27 maja, 2021

Informacja na temat możliwości skorzystania przez rolników po przebytej chorobie COVID-19 z rehabilitacji leczniczej.
Zdjęcie dziecka

30 listopada, 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja