Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Spotkanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna

24 maja, 2023

W związku z prowadzonymi przez Gminę Szaflary pracami projektowymi dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna, informuję, że w dniu 30 maja 2023 r. (tj. wtorek) od godziny 1000 do godziny 1800, w budynku remizy OSP, przy ul. Jana Pawła II 1, w miejscowości Maruszyna, odbędzie się spotkanie z firmą projektową, dot. uzgodnienia przebiegu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych:

  • wzdłuż ul. Jana Pawła II – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosy do skrzyżowania z ul. Ludźmierską i ul. św. Stanisława Kostki,
  • wzdłuż ul. św. Stanisława Kostki – na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludźmierską i ul. Jana Pawła II do posesji przy ul. św. Stanisława Kostki 91,
  • wzdłuż ul. Ludźmierskiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosy i ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. św. Stanisława Kostki i ul. Jana Pawła II.

Prosimy o zabranie dowodów osobistych, a także przekazanie informacji o planowanym spotkaniu sąsiadom i innym zainteresowanym osobom.


Tagi: